Εκδηλωσεις, Κοινοτητες

ψωμί

Πάκυ Βλασσόπουλου, Training drills, 2019 C-prints photographer: Alexandra Masmanidi

Πληροφορίες εκδήλωσης:

19.00 Τρίτη, 30 Ιουνίου
είσοδος δωρεάν

Πρόσβαση:

Αναξαγόρα 33 (1ος όροφος), Ταύρος.
Σταθμός Ηλεκτρικού Ταύρος

Το Table and Territory είναι ένα πρόγραμμα αφιέρωμενο στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας βιωσιμότητας και στην πραγματοποίηση και ενσάρκωση και άλλων καλλιτεχνικών, επιστημονικών και πολιτικών ιστοριών σχετικά με τη μεταμόρφωση της Γης. Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι Ευρωπαίοι συμμετέχοντες/συνεργάτες έχουν ως στόχο να θέσουν σε εφαρμογή μια πολιτισμική προσέγγιση για εδαφικό μετασχηματισμό με στόχο την οικολογική μετάβαση. Ο σκοπός είναι να συμπεριληφθούν τοπικές τακτικές και στρατηγικές για προσαρμογή σε αλλαγές συνδεδεμένες με την κλιματική αλλαγή. Με κίνητρο τα παραπάνω, το La Table et le Territoire βασίζεται σε νέες μορφές συμμετοχής των πολιτών, όπως εφαρμόζονται στην επιστήμη και τον πολιτισμό, ιδίως μέσω ψηφιακών μέσων. Ο σκοπός είναι η ανάπτυξη, η ανάλυση και η διάδοση πρακτικών που είναι κοινές σε τέχνη και επιστήμη, είτε στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, είτε στις επιστήμες ζωής και σε θέματα υπό συζήτηση, τα οποία όμως απαιτούν τη συμμετοχή του  και περιλαμβάνουν μια κοινωνία πολιτών.

Το Table and Territory είναι ένα ευρωπαϊκό και διεπιστημονικό project για την ανάπτυξη,  τη σύνδεση και την ενσάρκωση πολιτιστικών φορέων, αφοσιωμένων στην ένωση του οικολογικού μετασχηματισμού και του βιώσιμου φαγητού, στην ανταλλαγή γνώσεων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, να εξελιχθούν και να αξιολογηθούν (ιδιαίτερα οι επιστήμονες), να μοιραστούν (ειδικά με το κοινό) και να τονίσουν (ειδικά με πολιτικούς φορείς) τη σημασία των λύσεων που βασίζονται στον πολιτισμό, και αυτό υπό πλήρη ανάδειξη σε ευρωπαϊκή κλίμακα και στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Η πρώτη ανάθεση έργου του πρόγραμματος θα είναι της Πάκυ Βλασσοπούλου, έπειτα της Μαρία Βαρελά και τέλος της ομάδας Hypercomf.

Με την συν-χρηματοδότηση:

Με την υποστήριξη: